Priser og gebyrer

De gældende priser og gebyrer finder du i vores takstblad

Takstblad for 2019

Takstblad for 2018 
- Takstbladet for 2018 er godkendt af tilsynsmyndigheden.