Driftstatus

Pause i målerudskiftningen

- Viggo

Vi stopper målerudskiftningen pr. 4 / 10-2019 og genoptager udskiftningen af ​​de resterende målere efter nytår den 6 / 1-2020.

Udskiftningen sættes på pause, da aflæsning og indberetning af forbrug ikke må foregå hen over et årsskifte.

De forbrugere, der tidligere har fået ny elektronisk måler, får automatisk fjernaflæst årsforbruget.

Forbrugere, der endnu ikke har fået den nye elektroniske måler, får tilsendt selvaflæsningskort og skal selv indberette årsforbruget som hidtil. Selvaflæsningskort bliver sendt ud medio oktober, og seneste frist for indberetning er 03.11.2019

I 2020, når alle målere er udskiftet, skal ingen forbrugere selvaflæse mere. Alle målere vil da blive fjernaflæst.