Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende
lovgivning på området. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Bestyrelsen kan kontaktes på telefon 58 38 24 11 eller e-mail [email protected]

Viggo Andersen
Formand
Frits Pedersen
Næstformand
Peter Friberg Jensen
Bestyrelsesmedlem
Arne Nesgaard
Bestyrelsesmedlem
Klaus Kroman
Bestyrelsesmedlem