Hvem har ansvaret?

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder. Den store skillelinje er skellet. 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar.

Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

Du kan med fordel læse afsnittet "Før du graver" og se nærmere på vores Ledningsnet.

Hvis du har spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte vandværket.