Ledningsnet

Du finder vores ledningsregistrering her. Vi skal oplyse at kortet ikke er målfast, men kun beregnet til at give et overblik. 

Bemærk jordledninger og stophaner, der på kortet er vist inde på en andelshaverens matrikel, tilhører andelshaveren og vedligeholdes ifølge gældende regulativ af andelshaveren. 

Hvis du er i tvivl om ansvaret så kan du læse mere om ansvarsfordelingen her.

Når du åbner ledningsregistreringen kan du øverst til højre se et spørgsmålstegn. Klikker du på det så får du en vejledning til programmet. 

Klikker du på kikkerten i venstre side får du mulighed for at søge efter din adresse. Se evt. illustrationen herunder.

Derudover anbefaler vi kraftigt vi at du læser afsnittet "Før du graver", så eventuelle graveskader og de omkostninger det medfører for dig og os måske kan undgås. Hvis du er i tvivl om ansvaret så kan du læse mere om ansvarsfordelingen her.